De creatieve communicator

… die graag in beelden denkt – en ze met de camera ook maakt. Vooral portretten met nét dat vleugje omgeving en persoonlijkheid die iemand tot haar of zijn recht doen komen. En ook verbaal en tekstueel gedreven de kunde en de beleving bij elkaar te brengen. Zodat een boodschap uitnodigt tot verdere stappen.